Rasfoire documente

Ordinul 3.613/2023 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 6.216/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea consorţiilor pentru învăţământ dual

publicat in M.Of. 99 din 06-feb-2023

Actul din 2023 Schemă de ajutor de stat ''Sprijin pentru investiţii în pepiniere şi tehnologii moderne de producere a puieţilor forestieri, în capacităţi de condiţionare a seminţelor forestiere şi în realizarea de rezervaţii semincere şi plantaje forestiere''

publicat in M.Of. 99 din 06-feb-2023

Ordinul 217/2023 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat ''Sprijin pentru investiţii în pepiniere şi tehnologii moderne de producere a puieţilor forestieri, în capacităţi de condiţionare a seminţelor forestiere şi în realizarea de rezervaţii semincere şi plantaje forestiere''

publicat in M.Of. 99 din 06-feb-2023

Ordinul 14/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor de securitate nucleară privind limitele şi condiţiile tehnice de operare pentru instalaţiile nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 199/2015

publicat in M.Of. 99 din 06-feb-2023

Ordinul 3.455/2022 privind declasarea monumentului istoric ''Casă de târgoveţ'' situat la adresa poştală str. Stroiescu V. Vasile nr. 1-3, sectorul 2, Bucureşti, clasat în Lista monumentelor istorice sub codul LMI B-II-m-B-19748

publicat in M.Of. 99 din 06-feb-2023

Hotarirea 93/2023 pentru retragerea statutului de utilitate publică recunoscut Asociaţiei Folclorice ''Someşul Napoca''

publicat in M.Of. 99 din 06-feb-2023

Hotarirea 92/2023 privind actualizarea valorilor de inventar pentru bunurile imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ''Gheorghe Ionescu-Şişeşti''

publicat in M.Of. 99 din 06-feb-2023

Hotarirea 91/2023 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea descrierii tehnice, după caz, pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 99 din 06-feb-2023

Hotarirea 90/2023 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Dâmboviţa a unui imobil, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii

publicat in M.Of. 99 din 06-feb-2023

Hotarirea 89/2023 pentru modificarea anexelor nr. 1-8 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice

publicat in M.Of. 99 din 06-feb-2023