Rasfoire documente

Ordinul 443/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Gura Padinii 2023 din judeţul Olt, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 996 din 02-noi-2023

Ordinul 445/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPPD 20-11 Traian din judeţul Brăila, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 996 din 02-noi-2023

Ordinul 444/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 24 Săhăteni din judeţul Buzău, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 996 din 02-noi-2023

Ordinul 442/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Tovărăşia Nucşoara din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 996 din 02-noi-2023

Ordinul 441/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Giuvărăşti 2023 din judeţul Olt, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 996 din 02-noi-2023

Ordinul 440/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Rovine 2 SPP 79 din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 996 din 02-noi-2023

Ordinul 439/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Chiselet-SPP 2b + 3b din judeţul Călăraşi, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 996 din 02-noi-2023

Ordinul 438/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Bechet Ostroveni din judeţul Dolj, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 996 din 02-noi-2023

Hotarirea 1.032/2023 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a intabulării şi evaluării unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. - Sucursala Regională CF Galaţi

publicat in M.Of. 996 din 02-noi-2023