Rasfoire documente

Circulara 7/2023 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema 150 de ani de la naşterea lui Iuliu Maniu

publicat in M.Of. 98 din 06-feb-2023

Hotarire din 2021 în Cauza Buliga împotriva României

publicat in M.Of. 98 din 06-feb-2023

Ordinul 320/2023 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C2/I.1.B, pentru subinvestiţia I.1.B ''Sprijin pentru refacerea potenţialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare şi de evenimente catastrofale'', investiţia 1 ''Campania naţională de împădurire şi reîmpădurire, inclusiv păduri urbane'', schemă de ajutor de stat, componenta C2: Păduri şi protecţia biodiversităţii

publicat in M.Of. 98 din 06-feb-2023

Ordinul 129/2023 privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială CERTIND - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

publicat in M.Of. 98 din 06-feb-2023

Hotarirea 98/2023 privind recunoaşterea Asociaţiei Clubul Sportiv Romanian Drift Community ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 98 din 06-feb-2023

Hotarirea 97/2023 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Podul Înalt'' al Judeţului Vaslui din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

publicat in M.Of. 98 din 06-feb-2023