Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 92/2023 privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului

publicat in M.Of. 984 din 30-oct-2023

Decizia 454/2023 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 350/2022 privind constituirea Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe CEISD

publicat in M.Of. 984 din 30-oct-2023

Hotarirea 1.022/2023 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la bugetul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), destinată Programului regional de competitivitate EURASIA

publicat in M.Of. 984 din 30-oct-2023

Hotarirea 127/2023 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte normele în materie de TVA referitoare la persoanele impozabile care facilitează vânzările la distanţă de bunuri importate şi aplicarea regimului special de TVA pentru vânzările la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe şi regimul special pentru declararea şi plata TVA-ului la import - COM (2023) 262 final

publicat in M.Of. 984 din 30-oct-2023

Hotarirea 126/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind furnizarea de servicii în euro digitali de către prestatorii de servicii de plată înregistraţi într-un stat membru a cărui monedă nu este euro şi de modificare a Regulamentului (UE) 2021/1.230 al Parlamentului European şi al Consiliului - COM (2023) 368 final

publicat in M.Of. 984 din 30-oct-2023

Hotarirea 125/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme procedurale suplimentare referitoare la asigurarea respectării Regulamentului (UE) 2016/679 - COM (2023) 348 final

publicat in M.Of. 984 din 30-oct-2023

Hotarirea 124/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Deciziei 2009/917/JAI a Consiliului în ceea ce priveşte alinierea acesteia la normele Uniunii privind protecţia datelor cu caracter personal - COM (2023) 244 final

publicat in M.Of. 984 din 30-oct-2023

Hotarirea 123/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind certificatul suplimentar de protecţie pentru produsele fitosanitare (reformare) - COM (2023) 223 final

publicat in M.Of. 984 din 30-oct-2023

Hotarirea 122/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind certificatul suplimentar de protecţie unitar pentru produsele fitosanitare - COM (2023) 221 final

publicat in M.Of. 984 din 30-oct-2023

Hotarirea 121/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind certificatul suplimentar de protecţie pentru medicamente (reformare) - COM (2023) 231 final

publicat in M.Of. 984 din 30-oct-2023

Hotarirea 120/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind certificatul suplimentar unitar pentru medicamente şi de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.001, a Regulamentului (CE) nr. 1.901/2006 şi a Regulamentului (UE) nr. 608/2013 - COM (2023) 222 final

publicat in M.Of. 984 din 30-oct-2023

Hotarirea 119/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile Uniunii Europene în domeniul pieţei forţei de muncă referitoare la întreprinderi, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 530/1999 al Consiliului şi a Regulamentelor (CE) nr. 450/2003 şi (CE) nr. 453/2008 ale Parlamentului European şi ale Consiliului - COM (2023) 459 final

publicat in M.Of. 984 din 30-oct-2023

Hotarirea 118/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea măsurilor şi cooperarea în materie de protecţie a adulţilor - COM (2023) 280 final

publicat in M.Of. 984 din 30-oct-2023

Hotarirea 117/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.406/2002 - COM (2023) 269 final

publicat in M.Of. 984 din 30-oct-2023

Hotarirea 110/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind transparenţa şi integritatea activităţilor de rating de mediu, social şi de guvernanţă (ESG) - COM (2023) 314 final

publicat in M.Of. 984 din 30-oct-2023

Hotarirea 109/2023 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE şi (UE) 2016/97 în ceea ce priveşte normele Uniunii de protecţie a investitorilor de retail - COM (2023) 279 final

publicat in M.Of. 984 din 30-oct-2023

Hotarirea 108/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 în ceea ce priveşte modernizarea documentului cu informaţii esenţiale - COM (2023) 278 final

publicat in M.Of. 984 din 30-oct-2023

Hotarirea 107/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) 2019/943 şi (UE) 2019/942, precum şi a Directivelor (UE) 2018/2.001 şi (UE) 2019/944 în vederea îmbunătăţirii organizării pieţei energiei electrice a Uniunii - COM (2023) 148 final

publicat in M.Of. 984 din 30-oct-2023

Hotarirea 106/2023 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2014/59/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în ceea ce priveşte anumite aspecte ale cerinţei minime de fonduri proprii şi datorii eligibile - COM (2023) 229 final

publicat in M.Of. 984 din 30-oct-2023

Hotarirea 105/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.467/97 privind accelerarea şi clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv - COM (2023) 241 final

publicat in M.Of. 984 din 30-oct-2023

Hotarirea 104/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind coordonarea eficientă a politicilor economice şi supravegherea bugetară multilaterală şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.466/97 al Consiliului - COM (2023) 240 final

publicat in M.Of. 984 din 30-oct-2023

Hotarirea 103/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind acordarea de licenţe obligatorii pentru gestionarea crizelor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 816/2006 - COM (2023) 224 final

publicat in M.Of. 984 din 30-oct-2023