Rasfoire documente

Decizia 453/2023 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de director general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

publicat in M.Of. 978 din 27-oct-2023

Ordonanta urgenta 89/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare

publicat in M.Of. 978 din 27-oct-2023

Legea 86/2016 privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate*) - Republicare

publicat in M.Of. 978 din 27-oct-2023

Ordinul 3.651/2023 privind aprobarea condiţiilor şi a metodologiei de desemnare a observatorilor conform prevederilor art. 465, 550 şi 640 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi prevederilor art. 67 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

publicat in M.Of. 978 din 27-oct-2023

Ordinul 305/2023 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru exploatare

publicat in M.Of. 978 din 27-oct-2023

Hotarirea 1.021/2023 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Serviciului de Protecţie şi Pază pe anul 2023

publicat in M.Of. 978 din 27-oct-2023

Hotarirea 1.020/2023 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Informaţii Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru plata unor drepturi de natură socială

publicat in M.Of. 978 din 27-oct-2023

Hotarirea 1.019/2023 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru plata unor drepturi de natură salarială

publicat in M.Of. 978 din 27-oct-2023

Hotarirea 1.018/2023 privind declararea de interes public şi de importanţă naţională a candidaturii României, în vederea desfăşurării la Bucureşti a Finalei UEFA Europa League din anul 2026 sau 2027

publicat in M.Of. 978 din 27-oct-2023

Hotarirea 1.017/2023 privind aprobarea plăţii contribuţiilor financiare voluntare asumate de România în cadrul Conferinţei internaţionale a donatorilor în sprijinul populaţiilor din Turcia şi Siria, ca urmare a seismului din 6 februarie 2023, şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2023

publicat in M.Of. 978 din 27-oct-2023

Hotarirea 1.015/2023 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 978 din 27-oct-2023

Hotarirea 1.014/2023 privind suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2023 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru plata ajutorului public judiciar

publicat in M.Of. 978 din 27-oct-2023

Decizia 330/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 978 din 27-oct-2023