Rasfoire documente

Hotarirea 1.010/2023 privind modificarea denumirii, valorii de inventar şi caracteristicilor tehnice ale unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Casei Judeţene de Pensii Neamţ

publicat in M.Of. 977 din 27-oct-2023

Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung

publicat in M.Of. 977 din 27-oct-2023

Decretul 1.316/2023 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung

publicat in M.Of. 977 din 27-oct-2023

Ordinul 5.538/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Banyai Janos'' din municipiul Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita

publicat in M.Of. 977 din 27-oct-2023

Ordinul 174/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul managementului resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 977 din 27-oct-2023

Hotarirea 1.013/2023 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Tulcea, şi trecerea acestora şi a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea

publicat in M.Of. 977 din 27-oct-2023

Hotarirea 1.011/2023 privind actualizarea denumirii, datelor de identificare, codului de clasificaţie şi a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, şi modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 977 din 27-oct-2023