Rasfoire documente

Ordinul 5.882/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Profesională Specială Buziaş din oraşul Buziaş, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 968 din 25-oct-2023

Protocol de Cooperare din 2023 în domeniul juridic între Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Justiţiei al Regatului Maroc

publicat in M.Of. 968 din 25-oct-2023

Hotarirea 1.012/2023 pentru aprobarea Protocolului de cooperare în domeniul juridic între Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Justiţiei al Regatului Maroc, semnat la Bucureşti la 12 iulie 2023

publicat in M.Of. 968 din 25-oct-2023

Hotarirea 1007/2023 privind aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta-Turnu Severin-Caransebeş, parte a Coridorului Orient/Est - Mediteraneean'', aflate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale: Craiova, Işalniţa, Almăj, Coţofenii din Faţă, Brădeşti şi Filiaşi - judeţul Dolj; Butoieşti, Stângăceaua, Strehaia, Voloiac, Tâmna, Prunişor, Huşnicioara, Şimian, Drobeta-Turnu Severin şi Orşova - judeţul Mehedinţi; Topleţ, Băile Herculane, Mehadia, Iablaniţa, Cornea, Domaşnea, Luncaviţa, Teregova, Armeniş, Slatina-Timiş, Bucoşniţa, Buchin şi Caransebeş - judeţul Caraş-Severin

publicat in M.Of. 968 din 25-oct-2023

Hotarirea 66/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un plan industrial al Pactului verde pentru era cu zero emisii nete - COM (2023) 62

publicat in M.Of. 968 din 25-oct-2023

Hotarirea 65/2023 pentru respingerea contestaţiei domnului deputat Grosaru Andi-Gabriel

publicat in M.Of. 968 din 25-oct-2023

Decretul 1307/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2022 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

publicat in M.Of. 968 din 25-oct-2023

Legea 293/2023 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2022 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

publicat in M.Of. 968 din 25-oct-2023

Decretul 1.306/2023 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Palestinei privind cooperarea în prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, a terorismului şi a altor infracţiuni, semnat la 19 iulie 2022 la Bucureşti

publicat in M.Of. 968 din 25-oct-2023

Acord din 2022 între Guvernul României şi Guvernul Palestinei privind cooperarea în prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, a terorismului şi a altor infracţiuni

publicat in M.Of. 968 din 25-oct-2023

Legea 292/2023 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Palestinei privind cooperarea în prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, a terorismului şi a altor infracţiuni, semnat la 19 iulie 2022 la Bucureşti

publicat in M.Of. 968 din 25-oct-2023

Decretul 1.305/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 84 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi pentru completarea art. 121 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 968 din 25-oct-2023

Legea 291/2023 pentru modificarea şi completarea art. 84 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi pentru completarea art. 121 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 968 din 25-oct-2023

Decretul 1.304/2023 privind promulgarea Legii pentru instituirea anului 2025 ca ''Anul Cardinal Iuliu Hossu''

publicat in M.Of. 968 din 25-oct-2023

Legea 290/2023 pentru instituirea anului 2025 ca ''Anul Cardinal Iuliu Hossu''

publicat in M.Of. 968 din 25-oct-2023