Rasfoire documente

Decizia 446/2023 privind constituirea Comisiei interinstituţionale pentru coordonarea activităţilor de asigurare a comunicaţiilor în unele zone din Delta Dunării

publicat in M.Of. 953 din 20-oct-2023

Decizia 445/2023 privind constituirea şi atribuţiile Comitetului de coordonare în vederea operaţionalizării Hubului naţional M100 - Hub naţional pentru implementarea în România a Misiunii Oglindă a UE ''100 oraşe inteligente şi neutre din punct de vedere climatic până în 2030''

publicat in M.Of. 953 din 20-oct-2023

Decizia 444/2023 privind detaşarea domnului Eugen-Ştefan-Dorel Cojoacă din funcţia publică de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în funcţia publică de conducere temporar vacantă de şef serviciu - Serviciul economic, resurse umane şi materiale din cadrul Instituţiei Prefectului - Municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 953 din 20-oct-2023

Decizia 443/2023 privind eliberarea domnului Andrei-Liviu Antipa, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

publicat in M.Of. 953 din 20-oct-2023

Decizia 442/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Valentina-Veronica Mitran-Piticu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 953 din 20-oct-2023

Decizia 441/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dumitru Jeacă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 953 din 20-oct-2023

Decizia 440/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Florea Damian a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii

publicat in M.Of. 953 din 20-oct-2023

Decizia 439/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Mihail-Adrian Oprescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

publicat in M.Of. 953 din 20-oct-2023

Decizia 438/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Bogdan-Paul Dobrin a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

publicat in M.Of. 953 din 20-oct-2023

Hotarirea 996/2023 privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informaţii pe anul 2023

publicat in M.Of. 953 din 20-oct-2023

Hotarirea 995/2023 privind suplimentarea bugetului Camerei Deputaţilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023

publicat in M.Of. 953 din 20-oct-2023

Hotarirea 994/2023 privind rechemarea unui consul general

publicat in M.Of. 953 din 20-oct-2023

Hotarirea 993/2023 privind rechemarea unui consul general

publicat in M.Of. 953 din 20-oct-2023

Hotarirea 992/2023 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2023 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte

publicat in M.Of. 953 din 20-oct-2023

Hotarirea 991/2023 privind suplimentarea bugetului Societăţii Române de Radiodifuziune din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023

publicat in M.Of. 953 din 20-oct-2023

Hotarirea 990/2023 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru plata unor drepturi de natură salarială şi socială

publicat in M.Of. 953 din 20-oct-2023

Hotarirea 989/2023 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru realizarea în regim de urgenţă a unor lucrări de investiţii pentru prevenirea efectelor calamităţilor produse prin cedarea infrastructurii de apărare existente datorată fenomenelor erozionale înregistrate şi accentuate în cursul anului 2023 în zona localităţii Bozânta Mică, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 953 din 20-oct-2023

Hotarirea 988/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în vederea asigurării necesarului de finanţare de la bugetul de stat a cererilor de plată/rambursare către beneficiarii Programului operaţional Capital uman, ai Programului operaţional Competitivitate, ai Programului operaţional regional şi ai Programului operaţional Infrastructură mare

publicat in M.Of. 953 din 20-oct-2023

Hotarirea 987/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanţarea cheltuielilor unităţilor sanitare cu paturi

publicat in M.Of. 953 din 20-oct-2023

Decizia 413/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 457 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 953 din 20-oct-2023