Rasfoire documente

Decizia 437/2023 privind asigurarea conducerii Departamentului pentru Relaţii Interetnice

publicat in M.Of. 952 din 20-oct-2023

Decizia 436/2023 privind numirea domnului Adrian Corbu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

publicat in M.Of. 952 din 20-oct-2023

Hotarirea 986/2023 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 952 din 20-oct-2023

Hotarirea 983/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 952 din 20-oct-2023

Hotarirea 982/2023 privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 952 din 20-oct-2023

Ordonanta urgenta 87/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învăţământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul educaţiei

publicat in M.Of. 952 din 20-oct-2023

Ordonanta urgenta 86/2023 pentru completarea secţiunii a 6-a din capitolul IV al anexei nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 952 din 20-oct-2023