Rasfoire documente

Decretul 1.297/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 951 din 20-oct-2023

Ordinul M.31/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naţionale*) - Republicare

publicat in M.Of. 951 din 20-oct-2023

Ordinul 3.996/2023 privind aprobarea Schemei de măsuri de ajutor de stat şi de minimis pentru finanţarea investiţiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creşterea durabilă şi crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziţie Justă 2021-2027

publicat in M.Of. 951 din 20-oct-2023

Procedura din 2023 DE LUCRU prin care se stabileşte cadrul juridic, administrativ şi operaţional, în temeiul căruia se asigură schimbul de informaţii şi date necesare pentru implementarea prevederilor titlului IV capitolul III din Regulamentul (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013, dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

publicat in M.Of. 951 din 20-oct-2023

Ordinul 437/2023 pentru aprobarea Procedurii de lucru prin care se stabileşte cadrul juridic, administrativ şi operaţional, în temeiul căruia se asigură schimbul de informaţii şi date necesare pentru implementarea prevederilor titlului IV capitolul III din Regulamentul (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013, dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

publicat in M.Of. 951 din 20-oct-2023

Decretul 1.298/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 951 din 20-oct-2023

Decretul 1.296/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 951 din 20-oct-2023

Decretul 1.295/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 951 din 20-oct-2023

Decretul 1.294/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 951 din 20-oct-2023

Decretul 1.293/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 951 din 20-oct-2023

Decretul 1.292/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 951 din 20-oct-2023

Decretul 1.291/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 951 din 20-oct-2023

Decretul 1.290/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 951 din 20-oct-2023

Decretul 1.289/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 951 din 20-oct-2023