Rasfoire documente

Ordinul 447/2023 pentru aprobarea în anul 2023 a realocării sumelor şi stabilirea condiţiilor de acordare a avansului pentru plăţile directe decuplate finanţate din Fondul european de garantare agricolă, din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027

publicat in M.Of. 956 din 23-oct-2023

Actul din 2023 PROSPECTUL operaţiunilor de preschimbare a titlurilor de stat

publicat in M.Of. 956 din 23-oct-2023

Ordinul 3.990/2023 privind prospectele operaţiunilor de preschimbare a titlurilor de stat aferente lunii octombrie 2023

publicat in M.Of. 956 din 23-oct-2023

Actul din 2023 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT pentru realizarea de investiţii în infrastructura de transport intermodal/multimodal aferentă Programului Transport (PT 2021-2027), prioritatea 7 - Dezvoltarea transportului naval şi multimodal, obiectivul specific 3.1. Dezvoltarea unei reţele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile şi intermodale

publicat in M.Of. 956 din 23-oct-2023

Ordinul 1.849/2023 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura de transport intermodal/multimodal aferentă Programului Transport (PT 2021-2027), prioritatea 7 - Dezvoltarea transportului naval şi multimodal, obiectivul specific 3.1. Dezvoltarea unei reţele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile şi intermodale

publicat in M.Of. 956 din 23-oct-2023

Decretul 1.288/2023 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 956 din 23-oct-2023

Legea 284/2023 pentru completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 956 din 23-oct-2023

Decretul 1.287/2023 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia de Nord privind consolidarea cooperării în domeniul controlului intern şi al prevenirii şi combaterii corupţiei, semnat la 15 septembrie 2022 la Bucureşti

publicat in M.Of. 956 din 23-oct-2023

Acord din 2022 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia de Nord privind consolidarea cooperării în domeniul controlului intern şi al prevenirii şi combaterii corupţiei

publicat in M.Of. 956 din 23-oct-2023

Legea 283/2023 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia de Nord privind consolidarea cooperării în domeniul controlului intern şi al prevenirii şi combaterii corupţiei, semnat la 15 septembrie 2022 la Bucureşti

publicat in M.Of. 956 din 23-oct-2023