Rasfoire documente

Hotarirea 972/2023 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2018 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an''

publicat in M.Of. 939 din 17-oct-2023

Metodologie din 2023 prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă

publicat in M.Of. 939 din 17-oct-2023

Hotarirea 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă

publicat in M.Of. 939 din 17-oct-2023

Decretul 1.247/2023 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuweit privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2022

publicat in M.Of. 939 din 17-oct-2023

Acord din 2022 între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuweit privind cooperarea în domeniul militar

publicat in M.Of. 939 din 17-oct-2023

Legea 274/2023 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuweit privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2022

publicat in M.Of. 939 din 17-oct-2023