Rasfoire documente

Ordinul 3.047/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Nicolae Oncescu'' din oraşul Ianca, judeţul Brăila

publicat in M.Of. 91 din 02-feb-2023

Actul din 2023 Prospect de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii februarie 2023

publicat in M.Of. 91 din 02-feb-2023

Ordinul 909/2023 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii februarie 2023

publicat in M.Of. 91 din 02-feb-2023

Ordinul 32/2023 privind aprobarea denumirilor comerciale ale speciilor de peşti şi altor vieţuitoare acvatice, acceptate pe teritoriul României

publicat in M.Of. 91 din 02-feb-2023

Hotarirea 69/2023 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării şi valorificării acestora, precum şi transmiterea unei părţi dintr-un imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Educaţiei - Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţie ''Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente'', tronson 1

publicat in M.Of. 91 din 02-feb-2023

Decizia 564/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (1) lit. d) din Codul penal

publicat in M.Of. 91 din 02-feb-2023