Rasfoire documente

Ordinul M.218/2023 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 909 din 09-oct-2023

Ordinul M.212/2023 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui ofiţer din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 909 din 09-oct-2023

Hotarirea 929/2023 privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada Ploieşti-Buzău'', aflate pe raza localităţilor Râfov, Dumbrava, Drăgăneşti, Albeşti-Paleologu, Tomşani, Colceag, Baba Ana din judeţul Prahova, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 860/2021

publicat in M.Of. 909 din 09-oct-2023

Decizia 417/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, ale art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, ale art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi ale art. 44 alin. (1) pct. 9 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 909 din 09-oct-2023

Decizia 396/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 909 din 09-oct-2023

Hotarirea 59/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 909 din 09-oct-2023