Rasfoire documente

Metodologie-Cadru din 2022 de organizare şi desfăşurare a examenului de obţinere a gradelor profesionale pentru fizioterapeuţi

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2023

Ordinul 3.931/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului de obţinere a gradelor profesionale pentru fizioterapeuţi

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2023

Hotarirea 1.605/2022 privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi transmiterea lui din administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'' în administrarea Curţii de Conturi a României, precum şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2023

Hotarirea 1.566/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Pod peste Tisa în zona Tepliţa din Sighetu Marmaţiei''

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2023

Decretul 1.750/2022 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 15 noiembrie 2021

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2023

Legea 381/2022 pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 15 noiembrie 2021

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2023