Rasfoire documente

Ordinul 2.611/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2023 ale Regiei Autonome ''Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA''

publicat in M.Of. 891 din 04-oct-2023

Ordinul 5.146/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială ''Ion Bianu'' Valea Lungă din comuna Valea Lungă, judeţul Alba

publicat in M.Of. 891 din 04-oct-2023

Ordinul 5.145/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Silvic ''Dr. Nicolae Rucăreanu'' din municipiul Braşov, judeţul Braşov

publicat in M.Of. 891 din 04-oct-2023

Ordinul 1.372/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2023 ale Regiei Autonome ''Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA''

publicat in M.Of. 891 din 04-oct-2023

Ordinul 373/2023 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna septembrie 2023

publicat in M.Of. 891 din 04-oct-2023

Ordinul M.229/2023 pentru modificarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.69/2015

publicat in M.Of. 891 din 04-oct-2023

Hotarirea 914/2023 privind transmiterea unei părţi din imobilul 824 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi modificarea anexelor nr. 4 şi 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 891 din 04-oct-2023

Hotarirea 895/2023 privind actualizarea valorii de inventar şi descrierii tehnice ale unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi transmiterea acesteia din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

publicat in M.Of. 891 din 04-oct-2023

Decizia 379/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) lit. e) coroborate cu cele ale art. 15 alin. (2) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor

publicat in M.Of. 891 din 04-oct-2023