Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 77/2023 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 880 din 29-sep-2023

Ordinul 799/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

publicat in M.Of. 880 din 29-sep-2023

Ordinul 5.938/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Puskas Tivadar'' din oraşul Ditrău, judeţul Harghita

publicat in M.Of. 880 din 29-sep-2023

Ordinul 5.933/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială Ciugud din comuna Ciugud, judeţul Alba

publicat in M.Of. 880 din 29-sep-2023

Ordinul 5.929/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Arhitectură şi Lucrări Publice ''Ioan N. Socolescu'' din municipiul Bucureşti, sectorul 1

publicat in M.Of. 880 din 29-sep-2023

Ordinul 3.300/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

publicat in M.Of. 880 din 29-sep-2023

Ordinul 2.452/2023 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

publicat in M.Of. 880 din 29-sep-2023

Ordinul 2.436/2023 pentru aprobarea Ghidului privind Reglementările specifice din domeniul deşeurilor, ca urmare a implementării proiectului SIPOCA 394/116097

publicat in M.Of. 880 din 29-sep-2023

Decizia 401/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mariana Cristea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 880 din 29-sep-2023

Decizia 400/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ioan Cristian Purice a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor

publicat in M.Of. 880 din 29-sep-2023

Decretul 1.195/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 880 din 29-sep-2023

Decretul 1.194/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 880 din 29-sep-2023

Decretul 1.193/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 880 din 29-sep-2023

Decretul 1.190/2023 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 880 din 29-sep-2023