Rasfoire documente

Ordinul 23/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

publicat in M.Of. 88 din 01-feb-2023

Raportul 16.415/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - ALDE

publicat in M.Of. 88 din 01-feb-2023

Raportul 15.724/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Forţa Identităţii Naţionale

publicat in M.Of. 88 din 01-feb-2023

Raportul 15722/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Vadimist Român

publicat in M.Of. 88 din 01-feb-2023

Raportul 15.720/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Verde

publicat in M.Of. 88 din 01-feb-2023

Raportul 13.927/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţionalist

publicat in M.Of. 88 din 01-feb-2023

Raportul 13.926/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Democrat

publicat in M.Of. 88 din 01-feb-2023

Raportul 12.357/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Volt România

publicat in M.Of. 88 din 01-feb-2023

Raportul 12.356/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Uniunea Naţională Creştină a Romilor din România

publicat in M.Of. 88 din 01-feb-2023

Raportul 12.355/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Uniunea Forţelor Locale

publicat in M.Of. 88 din 01-feb-2023

Hotarire din 2021 în Cauza Nedelcu împotriva României

publicat in M.Of. 88 din 01-feb-2023

Norma 2/2023 privind comisionul de administrare pentru fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 88 din 01-feb-2023

Ordinul 227/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Autorităţii Navale Române

publicat in M.Of. 88 din 01-feb-2023

Ordinul 148/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

publicat in M.Of. 88 din 01-feb-2023