Rasfoire documente

Ordinul 6.435/2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.601/2023 privind implementarea catalogului electronic în şcoli-pilot

publicat in M.Of. 889 din 03-oct-2023

Decizia 402/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Eduard Bălănescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Vrancea

publicat in M.Of. 889 din 03-oct-2023

Hotarirea 908/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Semenic'' al Judeţului Caraş-Severin, ca urmare a reevaluării, trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 889 din 03-oct-2023

Hotarirea 907/2023 privind actualizarea adresei poştale şi a valorii de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău

publicat in M.Of. 889 din 03-oct-2023

Hotarirea 906/2023 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor rezultate din realizarea obiectivului de investiţii ''Conducta de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul naţional de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România)-Ungheni (Republica Moldova), alimentări cu energie electrică, automatizare, achiziţie date, supraveghere la efracţie şi incendiu'', darea acestor bunuri în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi în concesiunea Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale ''TRANSGAZ'' - S.A. Mediaş, precum şi aprobarea Actului adiţional nr. 9 la acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale ''TRANSGAZ'' - S.A. Mediaş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002

publicat in M.Of. 889 din 03-oct-2023

Hotarirea 903/2023 privind aprobarea actualizării valorii de inventar şi modificarea descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Institutului de Fizică Atomică, ce funcţionează în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară, precum şi aprobarea închirierii unor spaţii temporar disponibile

publicat in M.Of. 889 din 03-oct-2023

Decretul 1.221/2023 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Colan

publicat in M.Of. 889 din 03-oct-2023

Decretul 1.220/2023 privind reîncadrarea în funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 889 din 03-oct-2023

Decretul 1.219/2023 privind reîncadrarea în funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 889 din 03-oct-2023

Decretul 1.218/2023 privind reîncadrarea în funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 889 din 03-oct-2023

Decretul 1.217/2023 privind reîncadrarea în funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 889 din 03-oct-2023

Decretul 1.216/2023 privind reîncadrarea în funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 889 din 03-oct-2023

Decretul 1.215/2023 privind reîncadrarea în funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 889 din 03-oct-2023

Decretul 1.214/2023 privind reîncadrarea în funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 889 din 03-oct-2023

Decretul 1.213/2023 privind reîncadrarea în funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 889 din 03-oct-2023

Decretul 1.212/2023 privind reîncadrarea în funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 889 din 03-oct-2023

Decretul 1.211/2023 privind reîncadrarea în funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 889 din 03-oct-2023

Decretul 1.210/2023 privind reîncadrarea în funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 889 din 03-oct-2023

Decretul 1.209/2023 privind reîncadrarea în funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 889 din 03-oct-2023

Decretul 1.208/2023 privind reîncadrarea în funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 889 din 03-oct-2023