Rasfoire documente

Acord din 2023 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind podul rutier peste râul Prut, la frontiera dintre cele două state, între localităţile Sculeni (România)-Sculeni (Republica Moldova)

publicat in M.Of. 853 din 21-sep-2023

Acord din 2023 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind podul rutier peste râul Prut, la frontiera dintre cele două state, între localităţile Oancea (România)-Cahul (Republica Moldova)

publicat in M.Of. 853 din 21-sep-2023

Rectificare din 2023 în anexa la Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 181/2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării staţiunilor balneare şi balneoclimatice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 17 august 2023

publicat in M.Of. 853 din 21-sep-2023

Hotarirea 22/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 31/2017 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru, respectiv cotizaţiei de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a unor taxe încasate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

publicat in M.Of. 853 din 21-sep-2023

Actul din 2023 Organizarea activităţii de înregistrare nominală pe baze populaţionale a datelor bolnavilor de cancer, în vederea dezvoltării sistemului de informaţii în oncologie aferent Registrului Naţional de Cancer, şi atribuţiile şi responsabilităţile instituţiilor, furnizorilor de servicii medicale de diagnostic şi tratament al cancerului, precum şi ale personalului implicat în activitatea de înregistrare pe baze populaţionale a datelor bolnavilor de cancer

publicat in M.Of. 853 din 21-sep-2023

Ordinul 3.211/2023 pentru implementarea articolelor 7 şi 8 din Hotărârea Guvernului nr. 663/2023 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Cancer

publicat in M.Of. 853 din 21-sep-2023

Ordinul 149/2023 pentru completarea anexelor nr. 1 şi 6 la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 269/2007 privind asigurarea asistenţei materiale pentru persoanele cazate în centrele din subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări

publicat in M.Of. 853 din 21-sep-2023

Hotarirea 868/2023 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind podul rutier peste râul Prut, la frontiera dintre cele două state, între localităţile Oancea (România)-Cahul (Republica Moldova), semnat la Chişinău la 9 mai 2023

publicat in M.Of. 853 din 21-sep-2023

Hotarirea 867/2023 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind podul rutier peste râul Prut, la frontiera dintre cele două state, între localităţile Sculeni (România)-Sculeni (Republica Moldova), semnat la Chişinău la 9 mai 2023

publicat in M.Of. 853 din 21-sep-2023