Rasfoire documente

Ordinul 72/2023 pentru aprobarea formatului standard al informaţiilor referitoare la raportul de serviciu al funcţionarului public

publicat in M.Of. 81 din 31-ian-2023

Ordinul 101/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.266/2014 privind aprobarea formei şi conţinutului carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate şi atestatelor pentru personalul navigant maritim şi maritim portuar, precum şi a formei şi conţinutului documentelor de atestare pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare

publicat in M.Of. 81 din 31-ian-2023

Ordinul 68/C/2023 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor interjudeţene din subordine

publicat in M.Of. 81 din 31-ian-2023

Ordinul M.13/2023 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.87/2009 pentru stabilirea duratelor de folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 81 din 31-ian-2023

Ordinul M.12/2023 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.155/2002 pentru aprobarea ''L-12, Instrucţiuni privind alimentaţia personalului din Armata României''

publicat in M.Of. 81 din 31-ian-2023

Hotarirea 77/2023 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile şi darea acestora în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

publicat in M.Of. 81 din 31-ian-2023

Hotarirea 74/2023 privind închirierea unei părţi din imobilul 888 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 81 din 31-ian-2023

Hotarirea 73/2023 privind închirierea unei părţi din imobilul 326 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 81 din 31-ian-2023

Hotarirea 72/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul privat al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, ca urmare a reevaluării, precum şi trecerea acestuia în domeniul privat al comunei Cămărzana, judeţul Satu Mare

publicat in M.Of. 81 din 31-ian-2023

Hotarirea 71/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unei construcţii aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

publicat in M.Of. 81 din 31-ian-2023

Hotarirea 70/2023 privind comasarea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a numărului M.F. 64885 la numărul M.F. 64171, ca urmare a înscrierii bunurilor imobile în aceeaşi carte funciară, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', prin Administraţia Bazinală de Apă Mureş, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 81 din 31-ian-2023