Rasfoire documente

Decizia 23/2022 [A] privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 38 alin. (1) lit. c) şi art. 40 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 78 din 30-ian-2023

Ordinul 889/2023 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital în sumă totală de până la 2 miliarde euro, prin redeschiderea emisiunii de obligaţiuni scadente în data de 27 septembrie 2026, cupon 5,000%, şi a emisiunii de obligaţiuni scadente în data de 27 septembrie 2029, cupon 6,625%, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ''Medium Term Notes'' şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

publicat in M.Of. 78 din 30-ian-2023

Ordinul 161/2023 privind aprobarea derogării în scopul cercetării ştiinţifice pentru unele specii de peşti

publicat in M.Of. 78 din 30-ian-2023

Hotarirea 80/2023 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ''Noua casă''

publicat in M.Of. 78 din 30-ian-2023

Hotarirea 79/2023 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2023 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare care desfăşoară activităţi potrivit dispoziţiilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 78 din 30-ian-2023

Decizia 1/2023 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

publicat in M.Of. 78 din 30-ian-2023