Rasfoire documente

Actul Aditional 1/2021 la Acordul încheiat între EUROCONTROL şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România cu privire la accesul la datele şi informaţiile conţinute în Instrumentul de sprijin pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS-SF)

publicat in M.Of. 74 din 27-ian-2023

Rectificare din 2023 în anexa nr. 1 la Ordinul ministrul educaţiei nr. 6.434/2022 privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2022-2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2023

publicat in M.Of. 74 din 27-ian-2023

Rectificare din 2023 în Ordinul ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 366/2022 pentru aprobarea modelelor rapoartelor de clasificare a carcaselor de bovine şi porcine, a modelelor rapoartelor de inspecţie privind rezultatele clasificării carcaselor de bovine şi porcine, a modelelor rapoartelor de inspecţie privind raportarea preţurilor carcaselor de bovine şi porcine, precum şi a modelelor de note de control pentru verificarea agenţiilor de clasificare şi a clasificatorilor independenţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1253 din 27 decembrie 2022

publicat in M.Of. 74 din 27-ian-2023

Ordinul 93/2023 pentru stabilirea termenului de comunicare a datelor privind comisiile paritare şi acordurile colective pentru anul 2022

publicat in M.Of. 74 din 27-ian-2023

Hotarirea 78/2023 privind deschiderea Punctului internaţional de trecere a frontierei de stat şi a Biroului Vamal de Frontieră Racovăţ, România-Diakivţi, Ucraina şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 74 din 27-ian-2023

Hotarirea 45/2023 pentru aprobarea Actului adiţional nr. 1, semnat la Bruxelles în data de 30 decembrie 2021, la Acordul încheiat între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi EUROCONTROL privind accesul la datele şi informaţiile conţinute în Instrumentul de sprijin pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS-SF), semnat la Bruxelles în data de 11 februarie 2021 şi la Bucureşti în data de 30 martie 2021

publicat in M.Of. 74 din 27-ian-2023

Decizia 565/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. (2) teza finală, ale art. 70 alin. (4) şi ale art. 193 alin. (3) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 74 din 27-ian-2023