Rasfoire documente

Norma sanitara veterinara din 2023 ce stabileşte standarde minime pentru protecţia bovinelor din exploataţiile comerciale

publicat in M.Of. 73 din 27-ian-2023

Ordinul 3/2023 privind modificarea anexelor nr. 8-a, 8-b şi 8-c la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

publicat in M.Of. 73 din 27-ian-2023

Ordinul 108/2023 privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare

publicat in M.Of. 73 din 27-ian-2023

Ordinul 10/2023 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte standarde minime pentru protecţia bovinelor din exploataţiile comerciale

publicat in M.Of. 73 din 27-ian-2023

Ordinul 6/2023 privind aprobarea criteriilor specifice de distribuire la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile confiscate

publicat in M.Of. 73 din 27-ian-2023

Ordinul 21.960/2022 pentru stabilirea caracteristicilor serviciului de acces funcţional la internet în bandă largă al persoanelor fizice, prin intermediul unei conexiuni la punct fix

publicat in M.Of. 73 din 27-ian-2023

Decizia 21/2023 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 262/2022 privind constituirea Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie

publicat in M.Of. 73 din 27-ian-2023

Decizia 20/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Viziteu Mădălina a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse

publicat in M.Of. 73 din 27-ian-2023

Decizia 19/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Victor Banţa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

publicat in M.Of. 73 din 27-ian-2023

Hotarirea 60/2023 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

publicat in M.Of. 73 din 27-ian-2023