Rasfoire documente

Ordinul 20/2023 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii PORTAL LEASING IFN - S.A.

publicat in M.Of. 72 din 27-ian-2023

Ordinul 19/2023 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii UNIT CREDIT GARANT IFN - S.A.

publicat in M.Of. 72 din 27-ian-2023

Decizia 73/2022 [A] privind interpretarea dispoziţiilor art. 5 lit. a) şi lit. b) teza finală din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 72 din 27-ian-2023

Ordinul 3.011/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Grigore Moisil'' din municipiul Deva, judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 72 din 27-ian-2023

Hotarirea 57/2023 privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unor drumuri forestiere, precum şi trecerea, cu titlu gratuit, a acestora şi a terenurilor aferente din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 72 din 27-ian-2023

Hotarirea 34/2023 privind darea în folosinţa gratuită Asociaţiei Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi ''Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir'', pe o perioadă de 20 de ani, a unor părţi din imobilele 497 şi 1191 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 72 din 27-ian-2023

Decretul 83/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 72 din 27-ian-2023

Decretul 82/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 72 din 27-ian-2023

Decretul 81/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 72 din 27-ian-2023

Decretul 80/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 72 din 27-ian-2023