Rasfoire documente

Ordinul 184/2023 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 723/2022 pentru aprobarea nivelului de intervenţie şi de prevenţie în cazul speciei urs brun (Ursus arctos), în interesul sănătăţii şi securităţii populaţiei şi în scopul prevenirii unor daune importante

publicat in M.Of. 70 din 27-ian-2023

Ordinul 3.025/2023 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003

publicat in M.Of. 70 din 27-ian-2023

Ordinul 2.228/2022 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003

publicat in M.Of. 70 din 27-ian-2023

Ordinul 744/2023 pentru modificarea anexei nr. 8 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.737/2020 privind aprobarea modelului şi conţinutului actelor de control şi ale unor formulare utilizate în activitatea de inspecţie economico-financiară

publicat in M.Of. 70 din 27-ian-2023

Ordinul 223/2023 privind aprobarea derogării pentru unele specii din fauna sălbatică

publicat in M.Of. 70 din 27-ian-2023

Hotarirea 56/2023 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri mobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi înscrierea unor bunuri mobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 70 din 27-ian-2023