Rasfoire documente

Ordinul 33/2023 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 1.541/1.219/433/2014 privind aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare şi punere în circulaţie a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare

publicat in M.Of. 66 din 26-ian-2023

Ordinul 4/2023 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 1.541/1.219/433/2014 privind aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare şi punere în circulaţie a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare

publicat in M.Of. 66 din 26-ian-2023

Ordinul 25/2023 privind dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie

publicat in M.Of. 66 din 26-ian-2023

Ordinul 3.976/2022 privind dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie

publicat in M.Of. 66 din 26-ian-2023

Ordinul 2.257/2022 privind dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie

publicat in M.Of. 66 din 26-ian-2023

Ordinul 20.129/2023 privind dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie

publicat in M.Of. 66 din 26-ian-2023

Hotarirea 15/2023 pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2023

publicat in M.Of. 66 din 26-ian-2023

Ordinul 48/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 685/2008 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii ''Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea'' - S.A.

publicat in M.Of. 66 din 26-ian-2023

Ordinul 6.424/2022 privind dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie

publicat in M.Of. 66 din 26-ian-2023

Ordinul 379/2022 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 1.541/1.219/433/2014 privind aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare şi punere în circulaţie a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare

publicat in M.Of. 66 din 26-ian-2023

Hotarirea 51/2023 privind modificarea valorilor de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Galaţi

publicat in M.Of. 66 din 26-ian-2023

Hotarirea 49/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 430

publicat in M.Of. 66 din 26-ian-2023