Rasfoire documente

Raportul 16.104/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România

publicat in M.Of. 65 din 26-ian-2023

Raportul 15.942/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Makedonarmânilor din România

publicat in M.Of. 65 din 26-ian-2023

Raportul 15.941/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Modernă şi Demnă

publicat in M.Of. 65 din 26-ian-2023

Raportul 15.719/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Creştin al Romilor din România (P.D.-C.R.R.)

publicat in M.Of. 65 din 26-ian-2023

Raportul 15.718/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Diasporei Creştin Democrate

publicat in M.Of. 65 din 26-ian-2023

Raportul 15.716/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Pirat România

publicat in M.Of. 65 din 26-ian-2023

Raportul 15.707/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Popular Maghiar din Transilvania - Erdelyi Magyar Neppart

publicat in M.Of. 65 din 26-ian-2023

Raportul 14.889/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Progresist

publicat in M.Of. 65 din 26-ian-2023

Raportul 14.887/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Mişcarea pentru Medgidia

publicat in M.Of. 65 din 26-ian-2023

Raportul 14.886/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Asociaţia Femeilor din România

publicat in M.Of. 65 din 26-ian-2023

Raportul 14.884/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Constanţa Altfel

publicat in M.Of. 65 din 26-ian-2023

Raportul 14.883/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Liga Organizată a Regiunilor Drepte

publicat in M.Of. 65 din 26-ian-2023

Raportul 14.882/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Costineştiul Unit

publicat in M.Of. 65 din 26-ian-2023

Raportul 14.881/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul pentru Proiecte şi Idei de Interes Local

publicat in M.Of. 65 din 26-ian-2023

Raportul 14.880/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Eforie Rom

publicat in M.Of. 65 din 26-ian-2023

Ordinul 6.446/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.184/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei pentru Promovarea Învăţământului European pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală ''Sanity'' din municipiul Bacău, judeţul Bacău

publicat in M.Of. 65 din 26-ian-2023

Hotarirea 30/2023 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Sală de sport competiţională de nivel internaţional, Bază sportivă Turda''

publicat in M.Of. 65 din 26-ian-2023

Decizia 519/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (1), (4) şi (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 65 din 26-ian-2023