Rasfoire documente

Ordinul 626/2023 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

publicat in M.Of. 62 din 25-ian-2023

Ordinul 18/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Rovine SPP 78 din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 62 din 25-ian-2023

Ordinul 17/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Ivăneşti SRPP II din judeţul Călăraşi, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 62 din 25-ian-2023

Ordinul 16/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Reviga SPP 74 din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 62 din 25-ian-2023

Ordinul 15/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Miloşeşti SPP 73 din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 62 din 25-ian-2023

Ordinul 14/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Amara SPP 61 din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 62 din 25-ian-2023

Ordinul 13/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Borduşani-Balta Ialomiţei din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 62 din 25-ian-2023

Ordinul 12/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Reviga SPP 77 din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 62 din 25-ian-2023

Hotarirea 55/2023 pentru modificarea şi completarea unor hotărâri ale Guvernului, precum şi pentru modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor instituţii publice din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 62 din 25-ian-2023

Hotarirea 52/2023 privind recunoaşterea Asociaţiei Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională din România ROREG ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 62 din 25-ian-2023

Hotarirea 32/2023 privind transmiterea unei părţi din imobilul 3192 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Culturii, pentru Opera Naţională Română din Cluj-Napoca, şi modificarea anexelor nr. 4 şi 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 62 din 25-ian-2023

Hotarirea 31/2023 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Teatrului Naţional ''Mihai Eminescu'' din Timişoara, precum şi modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Teatrului Naţional ''Mihai Eminescu'' din Timişoara

publicat in M.Of. 62 din 25-ian-2023