Rasfoire documente

Ordonanta 4/2023 privind stabilirea destinaţiei unor sume restituite în contul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2023

Ordinul 30/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Normativ pentru producerea şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului, indicativ NE 012/1-2022''

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2023

Norma din 2023 privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru instalaţiile de stocare a energiei electrice şi procedura de notificare pentru racordarea instalaţiilor de stocare a energiei electrice

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2023

Ordinul 3/2023 pentru aprobarea Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru instalaţiile de stocare a energiei electrice şi procedura de notificare pentru racordarea instalaţiilor de stocare a energiei electrice

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2023

Ordinul 743/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 4.505/2022 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2023

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2023

Decizia 14/2023 privind numirea unui reprezentant al statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2023

Hotarirea 43/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Realizare conexiune feroviară cu Aeroportul Internaţional Traian Vuia Timişoara'', lucrare de utilitate publică de interes naţional

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2023

Hotarirea 42/2023 privind scoaterea din rezervele de stat şi acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Ucraina, în vederea asigurării protecţiei populaţiei în contextul conflictului din Ucraina

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2023

Hotarirea 41/2023 privind modificarea şi completarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităţilor şi instituţiilor din România în procesul de programare şi negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 şi a cadrului instituţional de coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2023

Hotarirea 38/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Reţeaua de infrastructură integrată pentru zona orbitală Bucureşti - Lărgire la 4 benzi DN 1A şi măsuri de siguranţă rutieră pentru sectorul cuprins între Centura Bucureşti şi intersecţia cu şoseaua Chitila-Mogoşoaia'', judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2023

Hotarirea 37/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Reparaţie capitală Pod pe DN 3B km 0 + 822 peste Canal la Călăraşi'', judeţul Călăraşi

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2023

Decizia 502/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (4) şi ale art. 465 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2023