Rasfoire documente

Ordinul 81/2023 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.202/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor şi subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2023

Norma 1/2023 pentru aplicarea prevederilor Ghidului privind criteriile pentru a acorda firmelor de investiţii o scutire de la cerinţele de lichiditate în conformitate cu articolul 43 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/2.033 (EBA GL 2022 10)

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2023

Hotarirea 36/2023 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, instituţiei prefectului din judeţele Buzău, Dolj şi Timiş pentru protecţia populaţiei afectate de incendii şi pentru protecţia populaţiei în contextul persistenţei unor efecte pandemice

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2023

Hotarirea 29/2023 pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu şi al cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecţilor şi subprefecţilor, aferente anului 2023

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2023

Hotarirea 23/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil - teren + construcţie - aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa, precum şi trecerea construcţiei aparţinând imobilului din domeniul public în domeniul privat al statului, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării sau, după caz, a casării

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2023

Hotarirea 22/2023 privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Braşov

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2023

Hotarirea 19/2023 privind aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităţilor specifice de către Societatea Naţională de Gaze Naturale ''Romgaz'' - S.A.

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2023

Decizia 500/2022 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 şi ale art. 120 alin. (2) lit. d) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2023

Decizia 434/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (4) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2023