Rasfoire documente

Decizia 78/2022 [A] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept privind art. 335 alin. (2) din Codul penal

publicat in M.Of. 51 din 18-ian-2023

Ordinul 121/2023 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant

publicat in M.Of. 51 din 18-ian-2023

Ordinul 6.451/2022 privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2023

publicat in M.Of. 51 din 18-ian-2023

Decizia 13/2023 privind numirea unor membri ai Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă şi pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 372/2021 privind numirea membrilor Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă

publicat in M.Of. 51 din 18-ian-2023

Hotarirea 27/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Ministerului Economiei pe anul 2023

publicat in M.Of. 51 din 18-ian-2023

Hotarirea 26/2023 pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Braşov din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 51 din 18-ian-2023