Rasfoire documente

Hotarirea 1.594/2022 pentru modificarea nr. crt. 3.1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2009 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2023

Hotarirea 1.587/2022 privind închirierea unei părţi din imobilul 301 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2023

Hotarirea 1.565/2022 pentru suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 539/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada Sibiu-Piteşti'' - secţiunea 5 Curtea de Argeş-Piteşti, aflate pe raza localităţilor Bascov, Băiculeşti şi Merişani din judeţul Argeş, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 539/2020

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2023

Hotarirea 1.564/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Realizare pasaj rutier la intersecţia DN 1 cu DN 73A (Predeal) '', aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2023

Hotarirea 1.560/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada Sibiu-Piteşti'' - Secţiunea 1, Sibiu-Boiţa

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2023