Rasfoire documente

Ordinul M.178/2022 privind desemnarea reprezentantului naţional în Comitetul Director al Acceleratorului NATO pentru Inovare în domeniul Apărării - DIANA şi a punctului unic de contact naţional pentru DIANA

publicat in M.Of. 48 din 17-ian-2023

Ordinul 28/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat - Partea 2: Executarea lucrărilor din beton, indicativ NE 012/2-2022''

publicat in M.Of. 48 din 17-ian-2023

Ordinul 21.371/2022 privind desemnarea reprezentantului naţional în Comitetul Director al Acceleratorului NATO pentru Inovare în domeniul Apărării - DIANA şi a punctului unic de contact naţional pentru DIANA

publicat in M.Of. 48 din 17-ian-2023

Hotarirea 25/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 145, precum şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului a unor imobile şi darea în administrarea Secretariatului General al Guvernului - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 145

publicat in M.Of. 48 din 17-ian-2023

Hotarirea 24/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 130

publicat in M.Of. 48 din 17-ian-2023

Hotarirea 15/2023 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri situate în judeţele Olt, Harghita, Sibiu, Călăraşi şi Ialomiţa, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

publicat in M.Of. 48 din 17-ian-2023

Decizia 496/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza a doua şi ale art. 52 alin. (1) fraza a doua din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum şi ale art. 354 alin. (2) fraza a doua din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 48 din 17-ian-2023