Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 39/2023 privind înfiinţarea Oficiului de Film şi Investiţii Culturale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri instituţionale referitoare la gestionarea schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film şi producţiei de film în România

publicat in M.Of. 457 din 25-mai-2023

Ordonanta urgenta 38/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în scopul furnizării de servicii publice electronice aferente înmatriculării vehiculelor în România

publicat in M.Of. 457 din 25-mai-2023

Hotarirea 489/2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate

publicat in M.Of. 457 din 25-mai-2023

Hotarirea 496/2023 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile reprezentând teren, în suprafaţă totală de 830 mp, trecute în domeniul public al statului, precum şi darea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării obiectivului de investiţie de utilitate publică de interes naţional ''Amenajare pasaj pietonal subteran - Primăria Comarnic''

publicat in M.Of. 457 din 25-mai-2023

Hotarirea 495/2023 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 457 din 25-mai-2023

Hotarirea 494/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Varianta ocolitoare a municipiului Blaj'', judeţul Alba

publicat in M.Of. 457 din 25-mai-2023

Hotarirea 492/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reparaţie capitală şi modernizarea Bazei Vechi COSR Izvorani, sat Izvorani, comuna Ciolpani, judeţul Ilfov''

publicat in M.Of. 457 din 25-mai-2023

Hotarirea 491/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Construcţie şi dotări Centru pentru Optică de Mare Putere, Str. Reactorului nr. 30, oraşul Măgurele, judeţul Ilfov''

publicat in M.Of. 457 din 25-mai-2023

Hotarirea 490/2023 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 922/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară

publicat in M.Of. 457 din 25-mai-2023