Rasfoire documente

Ordinul 4.060/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială ''Profesor Mihai Dumitriu'' din comuna Valea Lupului, judeţul Iaşi

publicat in M.Of. 445 din 23-mai-2023

Ordinul 4.078/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit ''Sfânta Tatiana'' din municipiul Craiova, judeţul Dolj

publicat in M.Of. 445 din 23-mai-2023

Ordinul 4.074/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul ''Matei Basarab'' din municipiul Craiova, judeţul Dolj

publicat in M.Of. 445 din 23-mai-2023

Ordinul 4.073/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Horea'' din municipiul Marghita, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 445 din 23-mai-2023

Hotarirea 454/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

publicat in M.Of. 445 din 23-mai-2023

Decizia 23/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''hotărâri pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul'' cuprinse în partea introductivă a art. 509 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 445 din 23-mai-2023

Decizia 3/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi ale art. 426 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 445 din 23-mai-2023

Decizia 676/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1), (3) şi (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 445 din 23-mai-2023