Rasfoire documente

Metodologie din 2022 de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2023

publicat in M.Of. 43 din 16-ian-2023

Ordinul 359/2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 4.215/296/2019 pentru aprobarea listei liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol

publicat in M.Of. 43 din 16-ian-2023

Ordinul 15/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor, indicativ NP 133-2022, volumul I - Sisteme de alimentare cu apă''

publicat in M.Of. 43 din 16-ian-2023

Ordinul 8/2023 privind modificarea anexelor nr. 1A, 2A, 3A, 4A şi 5A la Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 463/2019

publicat in M.Of. 43 din 16-ian-2023

Ordinul 6.459/2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 4.215/296/2019 pentru aprobarea listei liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol

publicat in M.Of. 43 din 16-ian-2023

Ordinul 6.450/2022 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2023

publicat in M.Of. 43 din 16-ian-2023

Ordinul M.232/2022 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind asistenţa medicală şi farmaceutică în Ministerul Apărării Naţionale pe timp de pace, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.110/2009

publicat in M.Of. 43 din 16-ian-2023

Decretul 59/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea procedurii de pregătire pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, a cerinţelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare şi a cerinţelor de raportare şi monitorizare a echipamentelor electrice şi electronice reutilizate

publicat in M.Of. 43 din 16-ian-2023

Legea 42/2023 privind aprobarea procedurii de pregătire pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, a cerinţelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare şi a cerinţelor de raportare şi monitorizare a echipamentelor electrice şi electronice reutilizate

publicat in M.Of. 43 din 16-ian-2023