Rasfoire documente

Rectificare din 2023 în cuprinsul anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.260/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie ''George Emil Palade'' din municipiul Târgu Mureş pentru Colegiul UMFST ''George Emil Palade'' şi Liceul UMFST ''George Emil Palade'' din municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1094 din 14 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 439 din 19-mai-2023

Rectificare din 2023 la Decretul nr. 546/2023 pentru numirea unui judecător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 17 mai 2023

publicat in M.Of. 439 din 19-mai-2023

Actul din 2023 - Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Alianţa Antreprenorilor şi Agricultorilor

publicat in M.Of. 439 din 19-mai-2023

Circulara 22/2023 privind lansarea în circuitul numismatic a unor monede din aur şi argint cu tema 175 de ani de la Revoluţia Română din 1848

publicat in M.Of. 439 din 19-mai-2023

Ordinul 1.515/2023 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 933/79/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST, a Procedurii de implementare a Programului şi a Convenţiei de garantare şi plată a granturilor

publicat in M.Of. 439 din 19-mai-2023

Ordinul 1.059/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Direcţiei de creştere, exploatare şi ameliorare a cabalinelor, unitate cu personalitate juridică a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzută la pct. 24 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

publicat in M.Of. 439 din 19-mai-2023

Ordinul 191/2023 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 933/79/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST, a Procedurii de implementare a Programului şi a Convenţiei de garantare şi plată a granturilor

publicat in M.Of. 439 din 19-mai-2023

Ordinul 1.592/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Direcţiei de creştere, exploatare şi ameliorare a cabalinelor, unitate cu personalitate juridică a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzută la pct. 24 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

publicat in M.Of. 439 din 19-mai-2023

Ordinul 1.031/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Direcţiei de creştere, exploatare şi ameliorare a cabalinelor, unitate cu personalitate juridică a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzută la pct. 24 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

publicat in M.Of. 439 din 19-mai-2023