Rasfoire documente

Ordinul 1.710/2023 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 438 din 19-mai-2023

Ordinul 1.523/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 438 din 19-mai-2023

Ordinul 4.262/2023 pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.241/2022 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2022-2023

publicat in M.Of. 438 din 19-mai-2023

Ordinul 531/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 438 din 19-mai-2023

Ordinul 509/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Uzina Automecanica Moreni - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 438 din 19-mai-2023

Ordinul 283/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea IPROCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 438 din 19-mai-2023

Hotarirea 452/2023 privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ aferente organizării şi desfăşurării în România a Conferinţei şefilor apărării din statele din Europa Centrală, în perioada 8-9 iunie 2023

publicat in M.Of. 438 din 19-mai-2023

Hotarirea 451/2023 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome ''Administraţia Naţională a Drumurilor din România''

publicat in M.Of. 438 din 19-mai-2023

Hotarirea 450/2023 privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Olteniei Craiova

publicat in M.Of. 438 din 19-mai-2023

Hotarirea 449/2023 privind aprobarea prealabilă a Asociaţiei ''Cerc pentru ajutor natural pentru viaţă'' din Republica Federală Germană, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească

publicat in M.Of. 438 din 19-mai-2023

Decretul 723/2023 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 438 din 19-mai-2023

Ordinul 648/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea IPROCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 438 din 19-mai-2023

Ordinul 1.524/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea IPROCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 438 din 19-mai-2023

Ordinul 1.028/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Uzina Automecanica Moreni - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 438 din 19-mai-2023

Ordinul 1.525/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Uzina Automecanica Moreni - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 438 din 19-mai-2023

Ordinul 1.023/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 438 din 19-mai-2023