Rasfoire documente

Ordinul 136/2023 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii EUROPROJECT FINANCE IFN - S.A.

publicat in M.Of. 437 din 19-mai-2023

Ordinul 602/2023 privind aprobarea recunoaşterii unui organism de inspecţie tehnică şi pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 468/2005 privind desemnarea organismelor de inspecţie a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină

publicat in M.Of. 437 din 19-mai-2023

Ordinul 601/2023 privind aprobarea recunoaşterii unui organism de inspecţie tehnică şi pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 488/2006 privind recunoaşterea organismelor de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile

publicat in M.Of. 437 din 19-mai-2023

Ordinul 189/2023 pentru modificarea şi completarea anexelor la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 ''Agromediu şi climă'', 11 ''Agricultura ecologică'' şi 13 ''Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice'' prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

publicat in M.Of. 437 din 19-mai-2023

Ordinul 68/2023 pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru Ministerul Afacerilor Interne şi structuri ale acestuia

publicat in M.Of. 437 din 19-mai-2023

Hotarirea 453/2023 privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare''

publicat in M.Of. 437 din 19-mai-2023

Hotarirea 448/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti ''Metrorex'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 437 din 19-mai-2023