Rasfoire documente

Instructiuni din 2023 privind condiţiile, termenele şi procedura de urmat pentru adoptarea de măsuri interimare, potrivit prevederilor art. 3^1 alin. (9) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale

publicat in M.Of. 412 din 15-mai-2023

Ordinul 455/2023 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind condiţiile, termenele şi procedura de urmat pentru adoptarea de măsuri interimare, potrivit prevederilor art. 31 alin. (9) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale

publicat in M.Of. 412 din 15-mai-2023

Raportul 5.788/2023 privind activitatea desfăşurată de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2022

publicat in M.Of. 412 din 15-mai-2023

Hotarirea 431/2023 privind aprobarea celui de-al doilea amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 5 aprilie 2023, la Scrisoarea de înţelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, ''Cartierul pentru justiţie'', dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 şi la Bucureşti la 6 iunie 2019

publicat in M.Of. 412 din 15-mai-2023

Hotarirea 430/2023 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 18 ianuarie 2023 şi la Bruxelles la 21 martie 2023 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016

publicat in M.Of. 412 din 15-mai-2023

Hotarirea 427/2023 privind modificarea art. 19 alin. (2) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. - S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi gestionarea acestora

publicat in M.Of. 412 din 15-mai-2023

Hotarirea 407/2023 privind aprobarea stemei comunei Rusăneşti, judeţul Olt

publicat in M.Of. 412 din 15-mai-2023

Decizia 633/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. (1) lit. c) şi ale art. 91 alin. (1) lit. c) din Codul penal

publicat in M.Of. 412 din 15-mai-2023

Decizia 623/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 135 alin. (4) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 412 din 15-mai-2023