Rasfoire documente

Acord din 2021 între România şi Republica Chile în domeniul securităţii sociale

publicat in M.Of. 41 din 13-ian-2023

Ordinul 14/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor, indicativ NP 133-2022, volumul II - Sisteme de canalizare''

publicat in M.Of. 41 din 13-ian-2023

Norme Metodologice din 2023 privind aplicarea în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul naţional, ale personalului din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională

publicat in M.Of. 41 din 13-ian-2023

Ordinul M.8/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul naţional, ale personalului din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională

publicat in M.Of. 41 din 13-ian-2023

Hotarirea 28/2023 pentru actualizarea cuantumului soldei de grad/salariului gradului profesional deţinut de personalul militar, respectiv de poliţiştii şi poliţiştii de penitenciare

publicat in M.Of. 41 din 13-ian-2023

Hotarirea 14/2023 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Reducerea riscului la inundaţii a municipiului Tecuci, judeţul Galaţi''

publicat in M.Of. 41 din 13-ian-2023

Hotarirea 11/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Construire stadion «Nicolae Dobrin», str. Nicolae Dobrin nr. 10, municipiul Piteşti, judeţul Argeş''

publicat in M.Of. 41 din 13-ian-2023

Decretul 58/2023 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Chile în domeniul securităţii sociale, semnat la Santiago, Chile, la 26 februarie 2021

publicat in M.Of. 41 din 13-ian-2023

Legea 41/2023 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Chile în domeniul securităţii sociale, semnat la Santiago, Chile, la 26 februarie 2021

publicat in M.Of. 41 din 13-ian-2023