Rasfoire documente

Legea 121/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

publicat in M.Of. 419 din 16-mai-2023

Ordinul 959/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Uzina Mecanică Mija - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 419 din 16-mai-2023

Ordinul 1.479/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Uzina Mecanică Mija - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 419 din 16-mai-2023

Ordinul 480/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Uzina Mecanică Mija - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 419 din 16-mai-2023

Hotarirea 436/2023 privind modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 419 din 16-mai-2023

Hotarirea 435/2023 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Focşani din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 419 din 16-mai-2023

Hotarirea 434/2023 privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea descrierii tehnice şi a adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', prin administraţiile bazinale de apă, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară

publicat in M.Of. 419 din 16-mai-2023

Decizia 458/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 419 din 16-mai-2023

Decretul 503/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 419 din 16-mai-2023

Legea 123/2023 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 419 din 16-mai-2023

Decretul 501/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

publicat in M.Of. 419 din 16-mai-2023