Rasfoire documente

Decizia 30/2023 [A/R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 906 alin. (4) şi (5) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 418 din 16-mai-2023

Hotarirea 440/2023 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Mihail Grigore Sturdza'' al Judeţului Iaşi din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

publicat in M.Of. 418 din 16-mai-2023

Hotarirea 439/2023 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu ''Dr. Nicolae Kretzulescu'' din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

publicat in M.Of. 418 din 16-mai-2023

Hotarirea 438/2023 pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru o parte din imobilul aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

publicat in M.Of. 418 din 16-mai-2023