Rasfoire documente

Ordinul 929/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea CONVERSMIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 402 din 10-mai-2023

Ordinul 1.454/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea CONVERSMIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 402 din 10-mai-2023

Actul din 2023 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Patrioţii Poporului Român

publicat in M.Of. 402 din 10-mai-2023

Ordinul 1.014/2023 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 852/2020 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere a bunurilor imobile sau părţi din acestea, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 402 din 10-mai-2023

Ordinul 449/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea CONVERSMIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 402 din 10-mai-2023

Hotarirea 409/2023 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a actualizării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 402 din 10-mai-2023

Hotarirea 408/2023 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Sălaj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 402 din 10-mai-2023

Hotarirea 406/2023 privind modificarea valorii de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unui bun înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflat în administrarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale - Casa Judeţeană de Pensii Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 402 din 10-mai-2023

Hotarirea 405/2023 privind acceptarea de către statul român, prin Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, a unei donaţii privind un imobil din proprietatea privată a Total Asset Management - S.R.L.

publicat in M.Of. 402 din 10-mai-2023

Hotarirea 404/2023 privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale - pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi declararea lui ca bun de interes public naţional

publicat in M.Of. 402 din 10-mai-2023

Decretul 472/2023 pentru promulgarea Legii privind completarea art. 38 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, precum şi pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

publicat in M.Of. 402 din 10-mai-2023

Legea 114/2023 privind completarea art. 38 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, precum şi pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

publicat in M.Of. 402 din 10-mai-2023

Decretul 471/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 31 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 402 din 10-mai-2023

Legea 113/2023 pentru modificarea şi completarea art. 31 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 402 din 10-mai-2023