Rasfoire documente

Hotarirea 1/2023 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare internă al Colegiului Psihologilor din România, aprobat prin Hotărârea Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România nr. 4/2018

publicat in M.Of. 400 din 10-mai-2023

Decizia 247/2023 privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 134/2022 pentru stabilirea formatului şi a modalităţii de transmitere a informaţiilor privind dezvoltarea şi localizarea geografică a reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură fizică asociate acestora, precum şi pentru completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 336/2013 privind mijloacele şi modalitatea de transmitere de către furnizori a unor documente, date sau informaţii către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

publicat in M.Of. 400 din 10-mai-2023

Hotarirea 399/2023 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între A2 km 23 + 600 şi A1 km 55 + 520 şi Amenajare punct de întoarcere în soluţie giratorie pe CB în zona autostrăzii A1'' - Lot 2 - Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între km 54 + 700 şi DN 5 km 40 + 000'', aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

publicat in M.Of. 400 din 10-mai-2023

Decizia 487/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 169 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 400 din 10-mai-2023