Rasfoire documente

Procedura din 2023 de organizare şi desfăşurare a examenului de autorizare a persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale

publicat in M.Of. 409 din 12-mai-2023

Regulament din 2023 pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 409 din 12-mai-2023

Ordinul 65/2023 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 409 din 12-mai-2023

Hotarire din 2022 în Cauza A.E.J. împotriva României

publicat in M.Of. 409 din 12-mai-2023

Hotarirea 56/2023 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Valorificarea talentelor în regiunile Europei - COM (2023) 32 final

publicat in M.Of. 409 din 12-mai-2023

Hotarirea 55/2023 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de acţiune al UE: protejarea şi refacerea ecosistemelor marine pentru un pescuit sustenabil şi rezilient - COM (2023) 102 final

publicat in M.Of. 409 din 12-mai-2023

Hotarirea 54/2023 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Politica comună în domeniul pescuitului în prezent şi în viitor: un pact privind pescuitul şi oceanele pentru o gestionare a pescuitului sustenabilă, bazată pe date ştiinţifice, inovatoare şi favorabilă incluziunii - COM (2023) 103 final

publicat in M.Of. 409 din 12-mai-2023

Hotarirea 53/2023 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Tranziţia energetică a sectorului pescuitului şi acvaculturii din UE - COM (2023) 100 final

publicat in M.Of. 409 din 12-mai-2023