Rasfoire documente

Ordinul 958/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii ''Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje'' - C.F.R. IRLU - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. Marfă'' - S.A.

publicat in M.Of. 408 din 12-mai-2023

Ordinul 1.468/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii ''Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje'' - C.F.R. IRLU - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. Marfă'' - S.A.

publicat in M.Of. 408 din 12-mai-2023

Ordinul 317/2023 pentru completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022

publicat in M.Of. 408 din 12-mai-2023

Ordinul 4.111/2023 privind acreditarea domeniului de doctorat ''Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice'' în cadrul Şcolii Doctorale de Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice din Universitatea ''Ovidius'' din Constanţa

publicat in M.Of. 408 din 12-mai-2023

Ordinul 4.109/2023 privind menţinerea acreditării pentru domeniile de doctorat ''Cibernetică şi statistică'' şi ''Finanţe'' în Şcoala Doctorală de Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii ''Lucian Blaga'' din Sibiu

publicat in M.Of. 408 din 12-mai-2023

Ordinul 4.062/2023 pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.243/2022 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024

publicat in M.Of. 408 din 12-mai-2023

Ordinul 913/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii ''Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje'' - C.F.R. IRLU - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. Marfă'' - S.A.

publicat in M.Of. 408 din 12-mai-2023

Actul din 2023 Schemă de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol şi industriei alimentare

publicat in M.Of. 408 din 12-mai-2023

Ordinul 70/2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol şi industriei alimentare

publicat in M.Of. 408 din 12-mai-2023