Rasfoire documente

Hotarirea 419/2023 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

publicat in M.Of. 406 din 11-mai-2023

Ordinul 1.469/2023 pentru completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014

publicat in M.Of. 406 din 11-mai-2023

Decizia 113/2023 privind numirea doamnei Helena-Omna Raicu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 406 din 11-mai-2023

Hotarirea 421/2023 pentru modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 552/2018 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Lucrări pentru punerea în funcţiune a capacităţii finale de producţie de 8.500 mii tone/an lignit la cariera Jilţ Sud''

publicat in M.Of. 406 din 11-mai-2023

Hotarirea 420/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Ministerului Energiei pe anul 2023

publicat in M.Of. 406 din 11-mai-2023

Hotarirea 418/2023 privind numirea vicepreşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

publicat in M.Of. 406 din 11-mai-2023

Hotarirea 417/2023 pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 25 mai 2023

publicat in M.Of. 406 din 11-mai-2023

Ordonanta urgenta 32/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 406 din 11-mai-2023

Ordonanta urgenta 31/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene

publicat in M.Of. 406 din 11-mai-2023