Rasfoire documente

Ordinul 25/2023 privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 34/2014

publicat in M.Of. 405 din 11-mai-2023

Hotarirea 4/2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2018 pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică

publicat in M.Of. 405 din 11-mai-2023

Hotarirea 3/2023 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură disciplinară, aprobat prin Hotărârea Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România nr. 2/2018

publicat in M.Of. 405 din 11-mai-2023

Norma din 2023 privind regimul incompatibilităţilor şi conflictului de interese aplicabile membrilor forurilor de conducere ale Colegiului Psihologilor din România

publicat in M.Of. 405 din 11-mai-2023

Hotarirea 2/2023 pentru aprobarea Normelor privind regimul incompatibilităţilor şi conflictului de interese aplicabile membrilor forurilor de conducere ale Colegiului Psihologilor din România

publicat in M.Of. 405 din 11-mai-2023

Ordinul 1.568/2023 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienţilor critici cu leziuni vasculare periferice acute

publicat in M.Of. 405 din 11-mai-2023

Ordinul M.93/2023 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind repartizarea, închirierea şi folosirea locuinţelor de serviciu şi a locuinţelor de intervenţie din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.84/2009

publicat in M.Of. 405 din 11-mai-2023

Ordinul M.92/2023 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017

publicat in M.Of. 405 din 11-mai-2023

Decizia 685/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 405 din 11-mai-2023

Decizia 658/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58^3 alin. (3) fraza întâi şi ale art. 62^8 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 405 din 11-mai-2023